0

Karşılaştırma listeniz şu anda boş, proje detay sayfasından listenize ekleme yapabilirsiniz.

Ana Sayfa > Bireysel Üyelik

Bireysel Üyelik

EVDEX ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi Mustafa Bey Cad. No:13/6 Alsancak/İzmir adresinde mukim Demir Atilla – Demir İnşaat & Proje & Danışmanlık (“EVDEX”) ile www.evdex.com (“Website”) üzerinden Evdex Üyelik  hesabı açarak emlak projelerini inceleyen, diğer üyelere incelediği projeleri önererek kazanç elde edebilen veya Website’de beğendiği projelerden taşınmaz satın alma düşüncesi içinde olan proje müşterisi (“ÜYE” ) arasında sanal ortamda kabul edilmek suretiyle imzalanmaktadır.

İşbu Sözleşme dahilinde EVDEX ve ÜYE, ayrı olarak “TARAF” ve birlikte “TARAFLAR” olarak da anılabileceklerdir. TARAFLAR aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

1.    TANIMLAR:
İnşaat Şirketi: Mukim olduğu ülke kanunlarına uygun olarak kurulmuş, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde inşaat projeleri yürüten ve projeler kapsamında tüketiciye taşınmaz satışı yapan şirketlerdir.
Proje: İnşaat Şirketlerinin satışını yürüttüğü inşaat projeleridir.
Sözleşme: İşbu  Evdex  Üyelik Sözleşmesi anlamına gelmektedir.
Proje Müşterisi (ÜYE): İnşaat Şirketlerince yürütülen tamamlanmış veya inşası hala devam eden projelerden taşınmaz alma niyetinde olan www.evdex.com üyeleridir.
Öneren Emlak Meraklısı: Proje Müşterilerin belirlediği kriterlere göre onlara Website aracılığı ile Proje öneren, Proje Müşterilerinin İnşaat Şirketlerinden Öneren Emlak Meraklısı’nca önerilen Projeleri satın alması karşılığında aşağıda belirtilen hususlarda komisyona hak kazanan emlak sektörüne ilgi duyan gerçek kişilerdir.
İndirim Kodu: Belirli şartların sağlanması halinde sistem tarafından üretilip Proje Müşterisine gönderilen özel koddur.
Öneri Sistemi ve İşleyişi: Proje Müşterileri Websitesi’ne üye olarak hayallerini kurdukları taşınmazı satın almak isteyen müşterilerden oluşmaktadır. Proje Müşterileri Websitesi’ne giriş yaptıktan sonra aradıkları taşınmazın veya Proje’nin özelliklerini(kriterlerini) belirlerler. ÖNEREN’ce  Proje Müşteri’ce belirlenmiş bu kriterlere uygun olan taşınmazlar sistem tarafından özel olarak üretilecek İndirim Kodu ile Proje Müşterileri’ne iletilir. ÖNEREN ile Proje Müşterisi arasında kurulan bu iletişim sonucu EVDEX’in  sahibi İnşaat Şirketi’ne Proje Müşterisi’nin iletişim bilgilerini verir. Proje Müşterisi’nin bu kod ile İnşaat Şirketi’nden taşınmaz edinmesi halinde ÖNEREN işbu sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen şartlar altında bir ücrete hak kazanır. Her Proje Müşterisi dilerse ve aşağıda ÖNEREN olabilmek için belirtilecek şartları yerine getirmesi halinde Öneri Sistemi’ne ÖNEREN sıfatı ile giriş yapabilecektir.
Hesabım Sayfası: ÜYE’nin, profil bilgilerinin bulunduğu, aradığı taşınmazın özelliklerinde değişiklik yapabildiği, Öneri Sistemi’ne dahil olabildiği kişisel sayfasıdır.

2.    SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:
İşbu Üyelik Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde ÜYE’lerin EVDEX ya da EVDEX’in belirlediği İnşaat Şirketlerinin Projelerini daha yakından tanıması ve EVDEX’in yapacağı İş Ortaklıklarına göre İnşaat Şirketlerinden avantajlı fiyata taşınmaz edinme şansından Üyeler'in yararlanmasına ve Websitesi üzerinden İnşaat Şirketlerinin Proje’lerinden taşınmaz satın almak isteyen ÜYE’lere , ÜYE’lerin belirleyeceği kriterleri içeren Projelerin ÖNEREN tarafından önerilmesi ve ÖNEREN’in yaptığı bu öneri karşılığında ücrete hak kazanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

3.    TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
3.1.    Üyelik statüsünün kazanılması için, ÜYE olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun EVDEX tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. ÜYE olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve ÜYE'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece ÜYE işbu Evdex Üyelik Sözleşmesi’nde ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
3.2.    ÜYE, Websitesi’ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak?  profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. ÜYE’nin şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk ÜYE’nin kendisine ait olacaktır. ÜYE’nin şifresi kullanılarak Websitesi’nde EVDEX aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde? ÜYE, EVDEX’in bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.
3.3.    Websitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi EVDEX olacaktır. EVDEX’in önceden yazılı rızası alınmaksızın ÜYE tarafından Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. ÜYE, Websitesi’ne iletmiş olduğu her türlü içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin EVDEX tarafından Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve EVDEX’in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel EVDEX’e tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.
3.4.    ÜYE, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak EVDEX’in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
3.5.    EVDEX tarafından ÜYE’nin herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha EVDEX platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde ÜYE, başka bir kullanıcı hesabıyla Websitesi’ne üye olamaz. ÜYE’nin  bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi’ne üye olması ve durumun tespiti halinde ÜYE, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.
3.6.    EVDEX’in Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, EVDEX, Websitesi'nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. EVDEX, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle EVDEX’in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, EVDEX’e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.
3.7.    ÜYE, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. ÜYE'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
3.8.    EVDEX, Proje’lerin zamanında ve söz verildiği şekilde Proje Müşterisi’ne teslimi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. ÜYE tüm bu sorumluluğun İNŞAAT ŞİRKETİ’nde olduğunu peşinen kabul eder.
3.9.    ÜYE ve/veya ÖNEREN, bu sözleşme hükümlerine aykırı fiilleri sebebiyle EVDEX’in uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere EVDEX tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak EVDEX’e karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı fiilleri halinde EVDEX Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmak sızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve EVDEX’in sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

4.    ÖNERİ SİSTEMİ:
4.1.     Proje Müşterileri Websitesi’ne üye olarak hayallerini kurdukları taşınmazı satın almak isteyen müşterilerden oluşmaktadır. Proje Müşterileri Websitesi’ne giriş yaptıktan sonra aradıkları taşınmazın veya Proje’nin özelliklerini(kriterlerini) belirlerler. ÖNEREN’ce  Proje Müşteri’ce belirlenmiş bu kriterlere uygun olan taşınmazlar sistem tarafından özel olarak üretilecek İndirim Kodu ile Proje Müşterileri’ne iletilir. ÖNEREN ile Proje Müşterisi arasında kurulan bu iletişim sonucu EVDEX Proje’nin sahibi İnşaat Şirketi’ne Proje Müşterisi’nin iletişim bilgilerini verir. Proje Müşterisi’nin bu kod ile İnşaat Şirketi’nden taşınmaz edinmesi halinde ÖNEREN işbu sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen şartlar altında bir ücrete hak kazanır.
4.2.     Her ÜYE, Öneri Sistemi’ne, “Hesabım Sayfası”nda bulunan “Öneri Sistemi’ne dahil ol.” Bölümüne tıklayıp ilgili formu doldurduktan sonra dahil olabilecektir. EVDEX’in ÜYE’nin Öneri Sistemi’ne dahil olurken vereceği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Be sebeple bu bilgilerin tam ve eksiksiz olduğundan ÜYE sorumlu olacaktır.
4.3.    ÖNEREN, “Öneri Sistemi” çerçevesinde yapacağı önerilerde, Proje Müşterisi’nin kriterlerini dikkate alacağını taahhüt eder.
4.4.    ÖNEREN, “Öneri Sistemi” çerçevesinde Proje Müşterilerine yanıltıcı, yanlış, eksik bilgi vermemekle yükümlüdür.
4.5.    ÖNEREN, EVDEX ile aynı sektörde faaliyet gösteren hiçbir firma ile çalışmayacağını ve EVDEX ile aynı sektörde faaliyet gösteren hiçbir firma ile danışmanlık, iş otaklığı ilişkisine girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.6.    ÜYE, EVDEX’e ve İnşaat Şirketi’ne karşı bu sistem çerçevesinde İndirim Kodu ile edineceği avantajlar dışında ekstra bir talepte bulunmayacaktır. Ayrıca ÜYE’nin İndirim Kod ile edineceği avantajın üzerinde bir talep ile İnşaat Şirketi’ne başvurması ve İnşaat Şirketi ile anlaşması halinde; taşınmazın EVDEX’deki ilanda belirtilen fiyatı ile ÜYE’nin satın aldığı fiyat arasında kalan kısım EVDEX’e tenkisi mümkün olmamak şartı ile tazminat olarak ödenecektir.

5.    “ÖNEREN SİSTEMİ” FİNANSAL KOŞULLAR
5.1.    ÖNEREN, öneri yaptığı her Proje Müşterisi için işbu sözleşmenin 5.2. ve 5.3. hükümleri saklı kalmak şartı ile Proje Müşterisi’nin satın aldığı taşınmazın fiyatıyla değişen, websitesinde bulunan “Tavsiye Et Kazan Tablosu”nda yazan tutarlar kadar komisyona hak kazanır.
5.2.    ÖNEREN’in, “Öneri Sistemi” çerçevesinde ücrete hak kazanabilmesi için Proje Müşterisi’nin sistem tarafından üretilen İndirim Kod ile İnşaat Şirketi’nden taşınmaz satın almış olması zorunludur. ÖNEREN, EVDEX’den diğer tüm durumlarda hiçbir hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satış işleminin tamamlanmış olması ve gayrimenkulün satın alan üzerine tapuya kaydı gereklidir. Tapu kaydı gerçekleşmeden satıştan dönülmesi, satışın iptal edilmesi durumlarında söz konusu hak tanınmayacaktır.
5.3.    EVDEX İnşaat Şirketin’den ilgili ödemeyi alması ve gayrimenkulün tapuya kaydını takip eden 15 gün içinde ÖNEREN’e hak ettiği ücreti, ÖNEREN’in Websitesi’de dolduracağı bilgi formuyla kaydettiği hesaba ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
5.4.    EVDEX, ÖNEREN’İN Website’ye hesap bilgilerini hiç girmemiş ya da hatalı girdiği durum sebebiyle yapılamayan ya da yanlış hesaba yapılacak olan ödemelerden sorumlu olmayacaktır.

6.    SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
ÜYE, işbu Sözleşmeyi sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olacak ve üyeliğini sona erdirene dek işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. EVDEX, gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesi’nde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.     MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde? gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi? doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.    GEÇERLİLİK SÜRESİ
İşbu sözleşme, ÜYE tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflar’dan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı veya tarafların sistemde bulunan elektronik posta adresine ileti gönderilmesi sureti ile bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir.

9.    UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’ den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.    KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
ÜYE, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda EVDEX’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.    BÜTÜNLÜK
İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup? Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

12.    BİLDİRİM
ÖNEREN ve EVDEX, ÜYE’nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e¬posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, ÜYE’nin Websitesi’ne kayıtlı adresine e¬posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, ÜYE’nin e¬-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

13.    YÜRÜRLÜK
13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ÜYE tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
Lütfen bekleyin...