0

Karşılaştırma listeniz şu anda boş, proje detay sayfasından listenize ekleme yapabilirsiniz.

Ana Sayfa > Kurumsal Üyelik

Kurumsal Üyelik

İNŞAAT ŞİRKETİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

İşbu İnşaat Şirketi İşbirliği Sözleşmesi (“Sözleşme”) Mustafa Bey Cad. No:13/6 Alsancak/İzmir adresinde mukim Demir Atilla – Demir İnşaat & Proje & Danışmanlık (“EVDEX”) ile; www.evdex.com (“Website”) üzerinden Üye’lere emlak proje ilanları veren “İNŞAAT ŞİRKETİ” (“İNŞAAT ŞİRKETİ”)  arasında fiziki ortamda ıslak imza ile ya da sanal ortamda kabul edilmek suretiyle imzalanmaktadır.

EVDEX; maliki bulunduğu www.evdex.com websitesi üzerinden İnşaat Şirketleri ile bu inşaat şirketlerinin projelerinden taşınmaz sahibi olmak isteyen Proje Müşterileri’ni bir araya getirmektedir.

İşbu Sözleşme dahilinde EVDEX ve İNŞAAT ŞİRKETİ, ayrı olarak “TARAF” ve birlikte “TARAFLAR” olarak da anılabileceklerdir. TARAFLAR aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

1.      TANIMLAR:
İNŞAAT ŞİRKETİ: Mukim olduğu ülke kanunlarına uygun olarak kurulmuş, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde inşaat projeleri yürüten ve projeler kapsamında tüketiciye taşınmaz satışı yapan şirketlerdir.

Website: EVDEX’nin sahibi olduğu www.evdex.com dan ibarettir.

Proje: İnşaat Şirketlerinin tamamlanmış, inşaatı devam eden ya da henüz başlamamış inşaat projeleridir.

Proje Müşterisi (ÜYE): İnşaat Şirketlerince yürütülen tamamlanmış veya inşası hala devam eden projelerden taşınmaz alma niyetinde olan www.evdex.com üyeleridir.

Sözleşme: İşbu İNŞAAT ŞİRKETİ İŞBİRLİĞİ Sözleşmesi’dir.

Öneren Emlak Meraklısı (”ÖNEREN”): Proje Müşterilerin belirlediği kriterlere göre onlara Website aracılığı ile Proje öneren, Proje Müşterilerinin İnşaat Şirketlerinden Öneren Emlak Meraklısı’nca önerilen Projeleri satın alması karşılığında aşağıda belirtilen hususlarda komisyona hak kazanan emlak sektörüne ilgi duyan kişilerdir.

İndirim Kodu: Belirli şartların oluşması halinde Sistem tarafından üretilip Proje Müşterisine gönderilen özel koddur.

Öneri Sistemi: Proje Müşterileri Websitesi’ne üye olarak hayallerini kurdukları taşınmazı satın almak isteyen müşterilerden oluşmaktadır. Proje Müşterileri Websitesi’ne giriş yaptıktan sonra aradıkları taşınmazın veya Proje’nin özelliklerini(kriterlerini) belirlerler. ÖNEREN’ce Proje Müşteri’ce belirlenmiş bu kriterlere uygun olan taşınmazlar sistem tarafından özel olarak üretilecek İndirim Kodu ile Proje Müşterileri’ne iletilir. ÖNEREN ile Proje Müşterisi arasında kurulan bu iletişim sonucu EVDEX’in sahibi İNŞAAT ŞİRKETİ’ne Proje Müşterisi’nin iletişim bilgilerini verir. Proje Müşterisi’nin bu kod ile İnşaat Şirketi’nden taşınmaz edinmesi halinde ÖNEREN belirli bir ücrete hak kazanır. İnşaat Şirketi de satış rakamlarını kolay ve işlevsel bir yolla arttırmış olur.

2.      SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:
İşbu Sözleşme’nin konusunu, Websitesi üzerinden İNŞAAT ŞİRKETİ’nin Proje’lerinden taşınmaz satın almak isteyen Proje Müşterilerine, Proje Müşterilerinin belirleyeceği kriterleri içeren Projelerin ÖNEREN tarafından önerilmesi veya Proje Müşterileri ile İNŞAAT ŞİRKETİ’nin biraraya getirilmesine müteakip EVDEX’in belirli bir miktar  pazarlama hizmet bedeli kazanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, EVDEX’in İNŞAAT ŞİRKETİ’nden kazanacağı pazarlama hizmet bedeline yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Proje Müşterisi ile İNŞAAT ŞİRKETİ arasındaki ilişki işbu sözleşmenin kapsamına girmemektedir.

3.      TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
3.1.İNŞAAT ŞİRKETİ, Websitesi aracılığı ile Proje Müşterileri’ne sunduğu projelerin yapısal, donanımsal varsa yazılımsal (Akıllı Evler İçin Geçerlidir) verilerini doğru olarak girmekle yükümlü olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.2.İNŞAAT ŞİRKETİ, Websitesi’ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak? profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. İNŞAAT ŞİRKETİ’nin şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen İNŞAAT ŞİRKETİ’nin sorumluluğundadır. İNŞAAT ŞİRKETİ kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk İNŞAAT ŞİRKETİ’nin kendisine ait olacaktır. İNŞAAT ŞİRKETİ’nin şifresi kullanılarak Websitesi’nde EVDEX aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde? İNŞAAT ŞİRKETİ, EVDEX’in bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

3.3.  Websitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi EVDEX olacaktır. EVDEX’in önceden yazılı rızası alınmaksızın İNŞAAT ŞİRKETİ tarafından Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. İNŞAAT ŞİRKETİ, Websitesi’ne iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin EVDEX tarafından Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve EVDEX’in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel EVDEX’e tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

3.4.İNŞAAT ŞİRKETİ kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer İNŞAAT ŞİRKET’leri, ÖNEREN’ler veya Proje Müşterileri’nin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Websitesi’ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. İNŞAAT ŞİRKETİ tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesi’nde yer alan Hizmetler’in kullanılması hukuka aykırı olup? EVDEX’in bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.5.EVDEX, İNŞAAT ŞİRKETİ tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. EVDEX, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla EVDEX’in ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. İNŞAAT ŞİRKETİ, kendine ait bilgilerin EVDEX tarafından işbu madde hükmüne göre EVDEX tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

3.6. İNŞAAT ŞİRKETİ, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. İNŞAAT ŞİRKETİ, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla EVDEX tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. EVDEX, Websitesi’nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla EVDEX, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir? İNŞAAT ŞİRKET’lerinin, ÖNEREN’lerin Proje Müşterileri’nin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri İNŞAAT ŞİRKET’leri, ÖNEREN’ler Proje Müşterileri’leri da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. EVDEX hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

3.8.EVDEX tarafından İNŞAAT ŞİRKETİ’nin herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha EVDEX platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde İNŞAAT ŞİRKETİ, başka bir kullanıcı hesabıyla Websitesi’ne üye olamaz. İNŞAAT ŞİRKETİ’nin bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi’ne üye olması ve durumun tespiti halinde İNŞAAT ŞİRKETİ, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

3.9.İNŞAAT ŞİRKETİ, EVDEX’in Websitesi üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine İNŞAAT ŞİRKETİ sıfatı altında katkıda bulunurken, bu iş birliğinin bir parçası olarak iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, EVDEX’in iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda EVDEX’in kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. İNŞAAT ŞİRKETİ’nin işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle İNŞAAT ŞİRKETİ’nin herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına İNŞAAT ŞİRKETİ’nin kusur veya ihmalinin sebep olması halinde EVDEX’nin bu zararı İNŞAAT ŞİRKETİ’ne rücu etme hakkı saklıdır.

3.10. İNŞAAT ŞİRKETİ Websitesi’nde vereceği ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, imara ve satışa yönelik her türlü ruhsat ve izinlere sahip olduğunu, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İNŞAAT ŞİRKETİ, Websitesi’nde verdiği ilanlarda kullandığı tüm içerikle ile hukuka aykırılık yarattığı takdirde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı EVDEX’e yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerin den kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı İNŞAAT ŞİRKETİ olacaktır. EVDEX’in bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. İNŞAAT ŞİRKETİ, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle EVDEX’in uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere EVDEX tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak EVDEX’e karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. İNŞAAT ŞİRKETİ’nin işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde EVDEX Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmak sızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve EVDEX’in sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

3.11. İNŞAAT ŞİRKETİ, Websitesi aracılığı ile kendisine müracaat eden ve Proje’lerden taşınmaz satın alan her bir Proje Müşterisi için işbu sözleşmenin 4. Maddesinde bulunan şartlar altında EVDEX’e bir Pazarlama Hizmet Bedeli ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.12. İNŞAAT ŞİRKETİ, EVDEX’e rakip teşkil edebilecek kişi veya kurumlar ile herhangi bir ilişki içerisine girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.13. İNŞAAT ŞİRKETİ, VILLAVIP vasıtasıyla İndirim kodu ile gelen müşterilerle doğrudan satış ilişkisi kesinlikle kurmayacaktır. İNŞAAT ŞİRKETİ’nin işbu maddeye aykırı davrandığının tespiti halinde tenkisi mümkün olmayacak şekilde EVDEX’e, taşınmazın bedelinin %100’üne denk gelen bedeli, cezai şart olarak ödemekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.14. EVDEX, Proje’lerin zamanında ve söz verildiği şekilde Proje Müşterisi’ne teslimi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. İNŞAAT ŞİRKETİ tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

3.15. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know­how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler "Gizli Bilgi" olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. EVDEX, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halin de ya da ilgili mevzuat gereği İNŞAAT ŞİRKETİ’nin kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Proje Müşterileri ile İNŞAAT ŞİRKETİ arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Proje Müşterileri’nin yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Proje Müşterileri’ne iletilebilecektir.

3.16. İNŞAAT ŞİRKETİ, EVDEX tarafından kendisine verilen Proje Müşterisi verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Kişisel Veri” olduğunu ve bu verileri azami ölçüde güvenle koruyacağını ve 3. Kişilerle ASLA paylaşmayacağını kabul eder. İşbu madde uyarınca EVDEX’e yöneltilen tüm sorumluluk ve tazminat hallerinde EVDEX’in uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere EVDEX tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak EVDEX’e karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.      FİNANSAL KOŞULLAR:
İNŞAAT ŞİRKETİN’nin ödeyeceği hizmet bedeli; EVDEX’e ait web sitesi üzerinden yapacağı başarılı satış bedellerinin %5’i tutarında olacaktır.  EVDEX bu %5’lik tutarın  bir kısmını web sitesinde “indirim tablosu”nda yazan tutarlarda Proje Müşterisine indirim olarak kullanabilecek, bir kısmını Proje Müşterisine  web sitesinde bulunan “Hediye tablosunda” yer aldığı şekilde değerli hediyeler olarak sunabilecek, bir kısmını da Öneren emlak meraklısına “Tavsiye et kazan tablosunda” yer aldığı şekilde komisyon olarak ödeyebilecektir.  Bu oranlara bağlı tutarlar EVDEX tarafından tek taraflı olarak belirlenebilecek ve uygulanacaktır.

Bu uygulamalar neticesinde gerçekleşebilecek yeni Satışlar esnasında İNŞAAT ŞİRKETİ , Proje müşterisine Evdex’de belirtilen indirim tutarını uygulayacak, Satış bedelinin %5’ine denk gelen tutardan bu Evdex indirim tutarı düşüldükten sonra kalan tutar + KDV olarak düzenlenecek fatura karşılığında EVDEX’in banka hesabına; “Pazarlama Hizmet Bedeli” olarak ödeyecektir.   Proje müşterisine Hediye ve Öneren Emlak meraklısına komisyon EVDEX tarafından verilecek ve/veya ödenecektir.

5.      SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
İNŞAAT ŞİRKETİ, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. EVDEX, gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesi’nde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.       MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde? gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi? doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.      GEÇERLİLİK SÜRESİ
İşbu sözleşme, İNŞAAT ŞİRKETİ tarafından basılı olarak fiziki ortamda imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflar’dan herhangi biri, hiçbir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, 15 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin EVDEX tarafından bu suretle feshedilmesi halinde İNŞAAT ŞİRKETİ, fesih tarihine kadar EVDEX tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.      UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.      KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
İNŞAAT ŞİRKETİ, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda EVDEX’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.  BÜTÜNLÜK
İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup? Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11.  BİLDİRİM
İNŞAAT ŞİRKETİ ve EVDEX, İNŞAAT ŞİRKETİ’in Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e­posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, İNŞAAT ŞİRKETİ’in Websitesi’ne kayıtlı adresine e­posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, İNŞAAT ŞİRKETİ’in e­posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

12.  YÜRÜRLÜK
12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, İNŞAAT ŞİRKETİ tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle; ____/____/2018 tarihine 2 asıl nüsha olarak akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeden kaynaklı damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecektir. Tarafların imza sirkülerleri/beyannameleri ektedir.


İNŞAAT ŞİRKETİ                                                                                     EVDEX

 

Lütfen bekleyin...